דוח שנתי למס הכנסה – מי חייב להגיש למס הכנסה דוח שנתי

כל תושב ישראל הנהנה מרווחים כספיים ואשר מלאו לו שמונה עשר שנים חייב להגיש דוח למס הכנסה, למעט אזרחים שקיבלו פטור מהגשת הדוח. חשוב לציין כי את הדוח יש להגיש באמצעות שידור מקוון היישר למשרדי מס ההכנסה ואחר כך להגיע באופן פיזי אל המשרד ולמסור את הדוח לפקיד השומה באופן ידני.

דוח שנתי למס ההכנסה, בואו לבדוק האם אתם חייבים בהגשת הדוח

דוח שנתי מס הכנסההחל משנת 2013 הורחבה חובת ההגשה של דוחות שנתיים למס ההכנסה. בעקבות ההרחבה, אלפי נישומים בעלי הכנסות גבוהות או פעילים בשוק ההון חייבים גם הם להגיש דוח שנתי למס הכנסה.

כל מי שרווחיו או רווחי בן הזוג שלו עולים על 811,560 אלף שקלים בשנה חייב בתשלום מס בגובה של שני אחוז על כל רווח כספי מעל הסכום הנ"ל. מס זה מוטל על כל סוגי ההכנסות, כולל הכנסות של שכירים בכירים, רווחי שוק ההון ועוד.

כל שכיר שגובה המשכורת שלו עולה על 613,000 שקלים בשנה חייב בהגשת הדוח.

שכיר העובד במספר מקומות ויש לו יותר ממשכורת אחת, והוא לא ביצע תיאום מס צריך להגיש דוח שנתי כדי לבדוק האם במשכורת הנוספת נוכה לו מס בגובה נמוך מהמס שאותו היו צריכים לנכות בהתאם להכנסותיו ובהתאם לגובה מדרגות המס.

כל עצמאי מעל גיל שמונה עשרה המנהל עסק כלכלי, חייב להגיש דוח לרשויות המס בסוף כל שנת כספים, גם במצב שבו היו לו הפסדים מהעסק.

יחיד בעל הכנסה פסיבית כמו הכנסה מתגמולים, משכר דירה, מתשלומי ריבית ועוד, חייב להגיש דוח שנתי מס הכנסה.

כל ישראלי המחזיק חשבונות בנק בחול או נכסים בערך של יותר מאשר מיליון שבע מאות שקלים, חייב להגיש דוח.

כל מי שמועסק כשכיר, אך יש לו הכנסה נוספת מעיסוק כעצמאי, חייב לפרט את כל הכנסותיו ולרשום אותם בדוח השנתי.

דוח שנתי למס הכנסה – איך מגישים את הדוח?

את הדוח השנתי יש להגיש על גבי טופס 1301. את הטופס יש לשדר באמצעות רשת האינטרנט היישר לאתר של מס ההכנסה ולאחר השידור להגיש באופן פיזי לפקיד השומה.

את הטופס יש להדפיס בשני העתקים, את העותק הראשון יש להגיש לפקיד המס ואת הטופס השני חשוב לשמור אצלכם. כאשר אתם מגישים את הדוח לפקיד השומה, חשוב להחתים את שני הטפסים בחותמת התקבל בציון התאריך. רק חותמת התקבל על הטופס שנשאר בידכם תהווה אסמכתא בשעת הצורך להוכחת מסירת הדוח במועד.

את הדוח יש למסור עד סוף שנת הכספים המסתיימת בחודש אפריל או עד לסוף חודש מאי בשנה העוקבת. אי מסירת הדוח במועד עלולה להביא לקנסות. אם מכל סיבה אינכם יכולים להגיש את הדוח במועד, חשוב לפנות אל פקיד  השומה, להסביר את סיבת עיכוב ולקבל ממנו אישור.