פתיחת חברה בע"מ

פתיחת חברה בע"מ יכולה להתבצע בשתי דרכים, אפשר לפתוח עסק המאוגד כיחיד, ואפשר לפתוח חברה.
כאשר פותחים עסק המאוגד כיחיד בעל החברה פותח תיק עצמאי, בדרך כלל עוסק מורשה, אצל רשויות המס והביטוח הלאומי ומשלם מיסים בהתאם להכנסות העסק.
פתיחת חברה היא אישיות נפרדת מבעלי המניות ויש לה מספר יתרונות.

המשיכו לקרוא על – פתיחת חברה בערבון מוגבל

פתיחת חברה בע"מ – כל היתרונות פתיחת חברה בע"מ

פתיחת חברה היא דרך התאגדות המאפשרת לפעול במסגרת נפרדת מאשר המסגרת של היחיד.
החברה היא אישיות נפרדת מהמנהלים שלה או מבעלי המניות ויש לזה יתרונות במצבים מסוימים.

כאשר החברה נקלעת לקשיים כלכליים והיא לא מסוגלת לעמוד בתשלומים השוטפים או בהחזר החובות, אי אפשר לתבוע את מנהלי החברה ולעקל את הנכסים האישיים שלהם.
במקרה של חברה בע"מ אפשר לתבוע רק את נכסי החברה מלבד מקרים שבהם יש חשד להתנהלות פלילית של המנהלים ואז יש לבצע הליך משפטי הנקרא הרמת מסך.

לחברה בע"מ יש יתרונות גם מבחינת המיסוי.
מס החברות נמוך יותר מאשר המס המוטל על בעל עסק עצמאי.
בעוד שאצל חברה בע"מ המס השולי הוא בשיעור של עשרים וחמישה אחוז, אצל בעלי עסקים עצמאיים גובה המס עשוי להגיע עד לחמישים אחוז, בהתאם לגובה ההכנסות.

בעלי החברה יוכלו למשוך לעצמם משכורות ואת הרווחים הנותרים אפשר לשמור בחברה ולא למסות אותם עד אשר יימצא להם שימוש בתוך החברה.
עצמאי, לעומת זאת, אינו יכול להשאיר את הכספים בתוך העסק ללא מיסוי, בסיום שנת הכספים עליו לשלם מס על כל הרווחים.

פתיחת חברה בע"מ – מושגים שחשוב להכיר

בחירת שם לחברה. לפני שבוחרים שם לחברה חשוב לבדוק האם השם זמין או שכבר נמצא בשימוש על ידי אחרים.
במאגר העסקים של רשם החברה תוכלו לבדוק האם השם זמין.
כדאי לדעת כי גם במקרים של שמות דומים מאוד עלול רשם החברות לפסול את השם שבחרתם.
את שם החברה יש להגיש בשתי שפות, עברית ואנגלית.

הסכם מייסדים הוא הסכם בין השותפים המקימים את החברה.
בהסכם זה יסדירו השותפים את כל הסוגיות המשפטיות והעסקיות ואת הזכויות והחובות של כל אחד.
הסכם מייסדים המנוסח היטב ימנע ויכוחים וחיכוכים בעתיד בין השותפים.

תקנון החברה הוא חוזה בין בעלי המניות, בינם לבין עצמם ובין החברה.
על התקנון לכלול מספר פרטים כמו שם החברה, מטרת החברה, הון המניות הרשום, הגבלת האחריות של בעלי המניות ועוד.
את תקנון החברה יש לצרף אל הבקשה לפתיחת חברה המוגשת לרשם החברות.

רישום אצל רשם החברות. רישום החברה מתנהל מול רשם החברות. כדי לפתוח חברה יש להגיש מסמכים שונים כמו בקשה לרישום חברה,
תקנון החברה, הצהרה ראשונה של חברי הדירקטוריון, הצהרת בעלי המניות, שם החברה בעברית ובאנגלית, פרטים מלאים של מגיש הבקשה ועוד.
יחד עם המסמכים יש לשלם אגרה לפתיחת החברה ולהמתין עד אשר רשם החברות יאשר את החברה